Aktuální projekty

Cesta do pohádky

Žadatel společně s partnerem zrealizovali 2 jednodenní akce pro děti a to 4.6.2022 Večerníčkův pohádkový les v obci Panenská a následně 23. 9. 2022 Pohádkovou cestu v Raabs an der Thaya. Při obou akcích byla připravena cesta lesem plná pohádkových postav a soutěžních úkolů. Mimo toho byl pro všechny účastníky zajištěn i bohatý doprovodný program.

Znáš jazyk svého souseda?

Společně s rakouským partnerem projektu jsme připravili venkovní aktivitu – jazykovou stezku, kterou tvoří celkem 10 jednoduchých zastavení. Ta jsou tematicky zaměřená na základní slovní zásobu českého a německého jazyka (pozdravy, rodina, oblečení, dopravní prostředky, ovoce a zelenina, jídlo, zvířata, čísla, roční období a barvy). Zastavení byly umístěny v obci Panenská v blízkosti stávající pohádkové stezky, kterou navštěvují i zahraniční návštěvníci. Společně pak bylo připraveno a vydáno pexeso a brožura k plnění úkolů.

Minulé projekty

Výlet do lesa, který pobaví i naučí

V rámci projektu byly připraveny dvě aktivity pro děti. Jedna se uskutečnila na české straně hranice v obci Panenská (Večerníčkův pohádkový les) a druhá pak na rakouské straně hranice v obci Karlstein an der Thaya (Pohádkový les Thayatal). Vždy se jednalo o cestu lesem, kde bylo několik zastavení s lesními zvířátky a pohádkovými postavičkami. Mimo běžných sportovních či dovednostních úkolů byly pro děti připraveny naučné úkoly z lesní říše a ekologie. Poutavou a hravou formou se tak děti dozvěděly, jak se v lese chovat, pohybovat a jak přírodu chránit. Na obou akcích byl připraven i bohatý doprovodný program.

Hrajeme si a sportujeme bez hranic

Předmětem projektu, který navazuje na úspěšnou spolupráci z minulých let, je realizace tří samostatných aktivit, které proběhnou zrcadlově na české i rakouské straně hranice v roce 2018. Jedná se o pohádkový les, závody horských kol a legohrátky.