Aktuální projekty

Výlet do lesa, který pobaví i naučí

V rámci projektu byly připraveny dvě aktivity pro děti. Jedna se uskutečnila na české straně hranice v obci Panenská (Večerníčkův pohádkový les) a druhá pak na rakouské straně hranice v obci Karlstein an der Thaya (Pohádkový les Thayatal). Vždy se jednalo o cestu lesem, kde bylo několik zastavení s lesními zvířátky a pohádkovými postavičkami. Mimo běžných sportovních či dovednostních úkolů byly pro děti připraveny naučné úkoly z lesní říše a ekologie. Poutavou a hravou formou se tak děti dozvěděly, jak se v lese chovat, pohybovat a jak přírodu chránit. Na obou akcích byl připraven i bohatý doprovodný program.

Minulé projekty

Hrajeme si a sportujeme bez hranic

Předmětem projektu, který navazuje na úspěšnou spolupráci z minulých let, je realizace tří samostatných aktivit, které proběhnou zrcadlově na české i rakouské straně hranice v roce 2018. Jedná se o pohádkový les, závody horských kol a legohrátky.