Aktuální projekty

Vybavení pro spolkovou činnost

V rámci realizace projektu bylo pořízeno následující vybavení, které bude sloužit ke spolkové činnosti. Jedná se o nafukovací promítací plátno, přívěsný vozík, dětské sezení a elektrocentrálu. Celkové náklady projektu činily 315.159 Kč. Akce byla díky spolupráci s Místní akční skupinou Jemnicko, o.p.s. finančně podpořena z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu pro rozvoj venkova.